<

สุเหร่าสีฟ้า (Blue Mosque) , ลังงอร์

สุเหร่าสุลต่านซาลาฮัดดิน อับดุล อาซิส ชาห์ในเมืองชาห์อาลัมคือหนึ่งในสถาปัตยกรรมที่สวยงามที่สุดในประเทศ สุเหร่าแห่งนี้เป็นที่รู้จักกันในชื่อ 'สุเหร่าสีฟ้า' มีหอคอยสุเหร่าสูงที่สุดในโลก นักท่องเที่ยวที่เดินเข้าไปในสุเหร่า จะมองเห็นโดมสีฟ้าขนาดใหญ่เป็นอย่างแรก

รอบๆ โดมของสุเหร่าและห้องสวดมนต์หลักตกแต่งด้วยตัวอักษรอาหรับในศาสนาอิสลาม ในขณะที่ด้านในเป็นสถาปัตยกรรมแบบมาเลย์พื้นเมือง แสงอาทิตย์ที่ส่องผ่านกระจกสีฟ้าของสุเหร่าทำให้แสงสว่างด้านในกลายเป็นสีฟ้าอ่อน ให้ความรู้สึกถึงความสงบและสันติ

ด้านล่างของสุเหร่าคือสวนศิลปะอิสลามซึ่งออกแบบโดยได้รับแรงบันดาลใจจากสวนคูรานิกการ์เด้น ออฟ พาราไดซ์ (Quranic Garden of Paradise) ตามความเชื่อของศาสนาอิสลาม สุเหร่าศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ตั้งอยู่บนพื้นที่ 14 เฮกเตอร์ เป็นที่ตั้งของห้องแสดงภาพเก้าห้องที่จัดแสดงศิลปะอันรุ่งเรืองของศาสนาอิสลาม เช่น ตัวอักษร รูปสลัก ภาพวาด และสถาปัตยกรรมต่างๆ ในบางโอกาส ที่นี่ยังมีการแสดงแบบดั้งเดิมตามหลักศาสนาอิสลามอีกด้วย
ดูแผนที่