<

ประวัติ

มาเลเซียตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประกอบด้วย 13 รัฐ และ 3 เขตสหพันธรัฐ เมื่อแบ่งพื้นที่โดยยึดทะเลจีนใต้เป็นหลัก 11 รัฐและ 2 เขตสหพันธรัฐ (กัวลาลัมเปอร์และปุตราจายา) จะตั้งอยู่บนคาบสมุทรมลายู ในขณะที่อีก 2 รัฐ และ 1 สหพันธรัฐ (ลาบวน) อยู่ทางตะวันออกของประเทศบนเกาะบอร์เนียว

มาเลเซียมีเมืองสำคัญทางประวัติศาสตร์หลายเมือง เช่น ปีนัง กัวลาลัมเปอร์ มะละกา และกูชิง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความหลากหลายและความร่ำรวยด้านประวัติศาสตร์ของประเทศ โดยสามารถย้อนกลับไปตั้งแต่ยุคสมัยของอาณาจักรโบราณที่ถูกครอบครองโดยผู้ปกครองคนแล้วคนเล่า ประวัติศาสตร์ของมาเลเซียเต็มไปด้วยสีสัน เช่นเดียวกับงานเทศกาล สถานที่สำคัญ และวัฒนธรรมของมาเลเซียที่มีเอกลักษณ์แตกต่างจากประเทศอื่น ๆ

มะละกาคือหนึ่งในเมืองเก่าแก่เมืองแรก ๆ ของประเทศที่ปกครองโดยสุลต่าน เมืองมะละกาถูกครอบครองโดยชาวโปรตุเกสในปี ค.ศ. 1511 และชาวดัตช์ในปี 1641 ต่อมาอังกฤษได้สร้างฐานอำนาจของตนในเมืองปีนัง สิงคโปร์ มะละกา และเจสเซลตัน (โคตา คินาบาลู) และเมืองกูชิง และเข้ามายึดครองภูมิภาคนี้ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 19 เป็นต้นมา

อย่างไรก็ตาม ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 เมื่อกองทัพญี่ปุ่นยกพลมายังมาเลเซีย ชาวอังกฤษที่ปกครองมาเลเซียอยู่ในขณะนั้นก็ได้ล่าถอยออกไป ในปี ค.ศ. 1942-1945 ไฟรักชาติของชาวมาเลเซียลุกโชนอย่างต่อเนื่อง เมื่อสงครามโลกครั้งที่สองและยุคสมัยแห่งการถูกยึดครองโดยญี่ปุ่นได้สิ้นสุดลง ประเทศมาเลเซียได้รับเอกราชจากอังกฤษในปี ค.ศ. 1957 และได้เปลี่ยนชื่อประเทศเป็น สหพันธรัฐมาเลเซีย

เขตปกครองของอังกฤษด้านเหนือของเกาะบอร์เนียวได้รับเอกราชในปี ค.ศ. 1963 เช่นเดียวกับรัฐต่าง ๆ บนคาบสมุทรมลายูและสิงคโปร์ ซึ่งกลายเป็นส่วนหนึ่งของมาเลเซียวันที่ 16 กันยายน ค.ศ. 1963 อย่างไรก็ตาม ความขัดแย้งระหว่างผู้ปกครองของมาเลเซียและสิงคโปร์ทำให้สิงคโปร์แยกตัวจากประเทศมาเลเซียในปี ค.ศ. 1965