<
กิจกรรม & เทศกาล>
มิถุนายน 2014
17บันทึกต่างๆ
    • รอมฎอนบาซาร์01 มิถุนายน 2014 – 30 มิถุนายน 2014
      เมื่อเทศกาลถือศีลอดเริ่มขึ้น ร้านค้าและตลาดจะปรากฏขึ้นรอบเมืองเพื่อให้ชาวมุสลิมเลือกซื้อหาอาหารอร่อย ๆ …
    • Penang Durian Fair01 มิถุนายน 2014 – 31 กรกฎาคม 2014
      During this event, people from all around the world are invited to taste the durian which is known to …