<
  • ไทปูซัม (Thaipusam)27 มกราคม 2013
    ไทปูซัม คือ งานเทศกาลที่ยิ่งใหญ่ของชาวฮินดูซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ชาวฮินดูจะประกอบพิธีต่าง ๆ เพื่อบู…