<

Bastion Middleburg

Setelah kejatuhan Melaka dari penjajahan Portugis kepada kuasa barat baru iaitu Belanda pada 14 Januari 1641, maka berbagai langkah pembaharuan telah diperkenalkan dalam memastikan aspek keselamatan Kota Melaka terjamin. Pihak Belanda telah mengambil langkah keselamatan dengan melakukan beberapa penambahan bahagian tembok Kota Melaka. Tindakan ini bertujuan untuk memperkuatkan lagi sistem pertahanan kota yang sedia ada hasil peninggalan Portugis.

Pihak Belanda masih menerima tentangan luar dan rakyat tempatan dalam usaha merampas kembali Kota Melaka. Penambahan bahagian-bahagian tembok kota akan dapat memperkuatkan lagi pertahanan mereka dari ancaman tersebut. Penambahan tersebut melibatkan pembinaan bastion atau menara kawalan di kawasan yang strategik seperti di Muara Sungai Melaka yang menjadi tumpuan perdagangan dan persinggahan kapal-kapal dari luar.

Pembinaan bastion yang dikenali sebagai Middleburg telah dilakukan oleh pihak Belanda pada tahun 1660. Kejayaan membina menara kawalan baru ini sekaligus menambahkan jumlah bastion Kota Melaka kepada 9 buah. Pertahanan kota menjadi semakin kukuh kerana bastion baru ini berperanan mengawal persekitaran muara Sungai Melaka yang sibuk dengan aktiviti perkapalan dan perdagangan ketika itu. Sistem pertahanan sedia ada iaitu dengan penambahan bastion yang akan berupaya menempatkan meriam-meriam dengan kawalan tentera. Tindakan sedemikian akan melemahkan ancaman luar yang semakin bertambah dari semasa ke semasa.
Papar Peta