<

Taman Nasional Niah

Sekitar 400km di sepanjang pantai ke arah utara dari Kuching, terdapatlah Gua Niah yang tersembunyi di hutan Miri. Taman ini mencakup kawasan rawa gambut seluas 3.140 hektar, hutan dipterocarp, serta perbukitan kapur yang masif tempat gua raksasa Niah ditemukan. Gua-gua ini terdiri dari satu gua besar (The Great Cave) dan beberapa gua yang lebih kecil.

Pada tahun 1958, arkeologis menemukan bukti-bukti hunian manusia di gua ini sejak 40.000 tahun yang lampau. Terdapat gambar-gambar di dinding batu di lokasi yang kemudian dinamai Gua Lukisan (Painted Cave), dan penemuan beberapa peti mati berbentuk perahu kecil mengindikasikan bahwa lokasi ini pernah digunakan sebagai pemakaman.
Lihat Peta